วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2554

ถอดคำประพันธ์ เรื่อง รามเกียรติื ตอน นารายณ์ปราบนนทก

ด้วยเดชนิ้วเพชรสิทธิศักดิ์
ขาหักล้มลงไม่ทนได้
นางกลายเป็นองค์นารายณ์ไป
เหยียบไว้จะสังหารราญรอน ฯ
ถอดความได้ว่า     ด้วยพลังของนิ้วเพชรชี้ที่ขาจึงล้มลง เทพอัปสรเป็นพระนารายณ์ กำลังจะฆ่านนทก
                  
                 
บัดนั้น
นนทกแกล้วหาญชาญสมร
เห็นพระองค์ทรงสังข์คทาธร
เป็นสี่กรก็รู้ประจักษ์ใจ
ว่าพระหริวงศ์ทรงฤทธิ์
ลวงล้างชีวิตก็เป็นได้
จึ่งมีวาจาถามไป
โทษข้าเป็นไฉนให้ว่ามา ฯ
ถอดความได้ว่า       จากนั้นนนทก    เห็นพระนารายณ์ถืออาวุธทั้งสี่มือ  พระนารายณ์จะฆ่าตน  จึงพูดว่าโทษมันหนักขนาด ไหนถึงได้มาฆ่ากันขนาดนี้

                  

1 ความคิดเห็น:

 1. ตัวพี่มิได้ลวนลาม จะถือความสิ่งนี้นี่ไม่ได้
  สาวสรรค์ขวัญฟ้ายาใจ พี่ไร้คู่จะพึ่งแต่ไมตรี ฯ
  ฯ ๖ คำ ฯ
  เมื่อนั้น นางเทพนิมิตโฉมศรี
  ค้อนแล้วจึ่งตอบวาที ว่านี้ไพเราะเป็นพ้นไป
  อันซึ่งฝากไมตรีข้า ข้อนั้นไพเราะเป็นพ้นไป
  อันซึ่งจะฝากไมตรีข้า ข้อนั้นอย่าว่าหารู้ไม่
  เราเป็นนางรำระบำใน จะมีมิตรที่ใจผูกพัน
  ในการนักเลงเพลงฟ้อน จึ่งจะผ่อนด้วยความเกษมสันต์
  รำได้ก็มารำตามกัน นั่นแหละจะสมดั่งจินดา ฯ
  ฯ ๖ คำ ฯ

  ตอบลบ